RUS ALFABESİ (KİRİL HARFLERİ)

    Rus alfabesinde 33 harf vardır. Bunlardan 10'u sesli (а, у, о, ы, э, я, ю, ё, и, е), 21'i sessiz (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) ve her iki guruba da girmeyen 2 işaret ( ъ, ь) vardır.

Harf Okunuşu Cümle içindeki okunuşu

Аа

A

Akasya

Бб

Be

Begonya

Вв

Ve

Vanilya

Гг

Ge

Gül

Дд

De

Dağ sümbülü

Ее

Ye

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "Ye" harfleriyle aynı sesi verir. Örnek: Yenibahar

Ёё

Yo

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "Yo" harfleriyle aynı sesi verir. Örnek: Yonca

Жж

Je

Jakaranda

Зз

Ze

Zambak

Ии

İ

İris

Йй

İ kratkaya

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "İy" harflerine benzer bir ses verir. Örnek: Yasemin

Кк

Ka

Karanfil

Лл

El

Lale

Мм

Em

Menekşe

Нн

En

Nergiz

Оо

O

Ortanca

Пп

Pe

Papatya

Рр

Er

Rezene

Сс

Es

Sümbül

Тт

Te

Kasımpatı

Уу

U

Kuşkonmaz

Фф

Ef

Fesleğen

Хх

Ha

Hanımeli

Цц

Tse

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "Tse" harflerine benzer bir ses verir. Örnek: Ses dosyasını indirerek harfin söylenişini dinleyebilirsiniz.

Чч

Çe

Çiğdem

Шш

Şa

Türkçe'de harf karşılığı yoktur. Türklerin Rusça öğrenirken en çok zorluk çektikleri harftir. "Ş" harfine benzemekle birlikte söylenişi farklıdır. Ses dosyasını indirerek harfin söylenişini dinleyebilirsiniz.

Щщ

Şa

Şebboy

Ъ

Tvördıy znak

Sertleştirme işareti. Örnek: Türkçe'deki "gel" ve "kal" kelimelerinin sonunda yer alan "l" harflerinin söylenişleri farklıdır. "Kal" sözcüğündeki "l" harfi Rusça'daki sertleştirme işareti uygulanmış gibi söylenir. İleriki derslerde dinleyeceğiniz seslerde işaretin etkisini daha iyi anlayabilirsiniz.

Ыы

I

Ihlamur

ь

Myahkiy znak

Yumuşatma işareti. Örnek: Türkçe'deki "gel" ve "kal" kelimelerinin sonunda yer alan "l" harflerinin söylenişleri farklıdır. "Gel" sözcüğündeki "l" harfi Rusça'daki yumuşatma işareti uygulanmış gibi söylenir. İleriki derslerde dinleyeceğiniz seslerde işaretin etkisini daha iyi anlayabilirsiniz.

Ээ

E

Erguvan

Юю

Yu

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "Yu" harfleriyle aynı sesi verir. Örnek: Lilyum

Яя

Ya

Türkçe'de tek harf karşılığı yoktur. "Ya" harfleriyle aynı sesi verir. Örnek: Yaban gülü.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !